בניין 6

דירה קומה חדרים שטח גינה מרפסת כיוונים מחיר סטטוס
115131180צפון-מערבנמכר
215131180צפון-מזרחנמכר
315135145דרום-מערבנמכר
415135170דרום-מזרחנמכר
52513522צפון-מערבנמכר
62513522צפון-מזרחנמכר
72513122דרום-מערבנמכר
82513122דרום-מזרחנמכר
93513515צפון-מערבנמכר
103513515צפון-מזרחנמכר
113513515דרום-מערבנמכר
123513515דרום-מזרחנמכר
134513510צפון-מערבנמכר
144513510צפון-מזרחנמכר
154513510דרום-מערבנמכר
164513510דרום-מזרחנמכר
1757.521064מזרח- צפון- מערבנמכר
1857.521064מזרח- דרום- מערבנמכר
1966210200מזרח- צפון- מערבנמכר

בניין 5

דירה קומה חדרים שטח גינה מרפסת כיוונים מחיר סטטוס
115131170צפון-מערבנמכר
215131140צפון-מזרחנמכר
315135165דרום-מערבנמכר
415135115דרום-מזרחנמכר
52513522צפון-מערבנמכר
62513522צפון-מזרחנמכר
72513122דרום-מערבנמכר
82513122דרום-מזרחנמכר
93513515צפון-מערבנמכר
103513515צפון-מזרחנמכר
113513515דרום-מערבנמכר
123513515דרום-מזרחנמכר
134513510צפון-מערבנמכר
144513510צפון-מזרחנמכר
154513510דרום-מערבנמכר
164513510דרום-מזרחנמכר
1757.521064מזרח- צפון- מערבנמכר
1857.521064מזרח- דרום- מערבנמכר
196616040מזרח- צפון- מערבנמכר
206616040מזרח- דרום- מערבנמכר

בניין 4

דירה קומה חדרים שטח גינה מרפסת כיוונים מחיר סטטוס
115128180צפון-מערבנמכר
215128170צפון-מזרחנמכר
315133160דרום-מערבנמכר
415133180דרום-מזרחנמכר
52513319צפון-מערבנמכר
62513319צפון-מזרחנמכר
72512819דרום-מערבנמכר
82512819דרום-מזרחנמכר
93513312צפון-מערבנמכר
103513312צפון-מזרחנמכר
113513312דרום-מערבנמכר
123513312דרום-מזרחנמכר
13451339צפון-מערבנמכר
14451339צפון-מזרחנמכר
15451339דרום-מערבנמכר
16451339דרום-מזרחנמכר
1757.521064מזרח- צפון- מערבנמכר
1857.521064מזרח- דרום- מערבנמכר
196616040מזרח- צפון- מערבנמכר
206616040מזרח- דרום- מערבנמכר

בניין 3

דירה קומה חדרים שטח גינה מרפסת כיוונים מחיר סטטוס
115128170צפון-מערבנמכר
215128150צפון-מזרחנמכר
315133180דרום-מערבנמכר
415133190דרום-מזרחנמכר
52513319צפון-מערבנמכר
62513319צפון-מזרחנמכר
72512819דרום-מערבנמכר
82512819דרום-מזרחנמכר
93513312צפון-מערבנמכר
103513312צפון-מזרחנמכר
113513312דרום-מערבנמכר
123513312דרום-מזרחנמכר
13451339צפון-מערבנמכר
14451339צפון-מזרחנמכר
15451339דרום-מערבנמכר
16451339דרום-מזרחנמכר
1757.521064מזרח- צפון- מערבנמכר
1857.521064מזרח- דרום- מערבנמכר
196616040מזרח- צפון- מערבנמכר
206616040מזרח- דרום- מערבנמכר

בניין 2

דירה קומה חדרים שטח גינה מרפסת כיוונים מחיר סטטוס
115128190צפון-מערבנמכר
215128160צפון-מזרחנמכר
315133170דרום-מערבנמכר
415133170דרום-מזרחנמכר
52513315צפון-מערבנמכר
62513315צפון-מזרחנמכר
72513319דרום-מערבנמכר
82513319דרום-מזרחנמכר
93513319צפון-מערבנמכר
103513319צפון-מזרחנמכר
113512812דרום-מערבנמכר
123512812דרום-מזרחנמכר
134513312צפון-מערבנמכר
144513312צפון-מזרחנמכר
154513315דרום-מערבנמכר
164513315דרום-מזרחנמכר
17551339צפון-מערבנמכר
18551339צפון-מזרחנמכר
19551339דרום-מערבנמכר
20551339דרום-מזרחנמכר
2167.521064מזרח- צפון- מערבנמכר
2267.521064מזרח- דרום- מערבנמכר
237616040מזרח- צפון- מערבנמכר
247616040מזרח- דרום- מערבנמכר

בניין 1

דירה קומה חדרים שטח גינה מרפסת כיוונים מחיר סטטוס
115128140צפון מערבנמכר
215128100צפון מזרחנמכר
315133170דרום מערבנמכר
415133120דרום מזרחנמכר
52513315צפון מערבנמכר
62513315צפון-מזרחנמכר
72513319דרום מערבנמכר
82513319דרום מזרחנמכר
93513319צפון מערבנמכר
103513319צפון מזרחנמכר
113512812דרום מערבנמכר
123512812דרום מזרחנמכר
134513312צפון-מערבנמכר
144513312צפון מזרחנמכר
154513315דרום מערבנמכר
164513315דרום מזרחנמכר
17551339צפון מערבנמכר
18551339צפון מזרחנמכר
19551339דרום מערבנמכר
20551339דרום מזרחנמכר
2167.521064מזרח- צפון- מערבנמכר
2267.521064מזרח- דרום- מערבנמכר
237616040מזרח- צפון- מערבנמכר
247616040מזרח- דרום- מערבנמכר